Hoạt động Công an tỉnh

Hội thảo khoa học quốc gia "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cand trong tình hình mới"
Ngày 29/6, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Quốc gia sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới". Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Đến dự hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đại diện một số các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên Ban thường vụ tinh ủy - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
         Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xung quanh các nội dung chính như: Nêu gương của cán bộ, đảng viên, phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam; cán bộ, đảng viên CAND thực hành nêu gương trong thực thi chức trách nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới.
         Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ và thống nhất một số vấn đề về nhận thức lý luận, thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới. Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng cả về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức, giáo dục truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị người Công an cách mạng vững vàng, kiên định trước mọi khó khăn thử thách, trú trọng phát huy tốt các cấp ủy Đảng, người đứng đầu đơn vị. Thực hiện các nghị quyết của TW về xây dựng Đảng hiện nay, trên cơ sở quy định số 101, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Đảng ủy công an Trung ương đã ban hành quy định số 136, ngày 06/8/2012 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là chỉ huy Công an các cấp. Ngày 25/10/2018 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục ban hành quy định só 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban chấp hành Trung ương, trên cơ sở đó Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành quy định số 01, ngày 28/01/2019 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên Công an nhân dân, trước hết là các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương và người đứng đầu Công an các đơn vị địa phương. Quy định 01 là cơ sở để cán bộ Đảng viên Công an thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, để các tổ chức Đảng các cấp có cơ sở kiểm tra giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên
           Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về “gương mẫu, đi đầu” và quán triệt các chủ trương của Đảng, thời gian qua, Bộ Công an đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, đảm bảo theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái; nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND, tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa cán bộ chiến sĩ Công an với nhân dân; chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng các cấp trong CAND để lựa chọn những hạt nhân ưu tú, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và toàn lực lượng.
            Để kết quả hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chi huy các mặt công tác Công an trong tình hình mới. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chỉ Minh” gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tới toàn thể cán bộ, đảng viên; đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện nội dung Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 01-QĐ/ĐƯCA-X03, ngày 28-1-2019 của Đảng uỷ Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong các đợt sinh hoạt chi bộ.
Minh Quang
 
 
 
 

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 22
Tổng số lượt truy cập: 659537