An ninh trật tự

ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ CHO ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
Xác định đại hội Đảng là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, Đảng bộ các cấp trong tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung cho đại hội. Đến nay 100% tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đây là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Phía sau thành công của mỗi Đại hội có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đang ngày đêm bám sát địa bàn, tăng cường công tác đảm bảo ANTT với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
          Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ ngay từ đầu năm 2019 Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng Kế hoạch số 791/KH-CAT về bảo đảm ANTT Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh, các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành, thị đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương mình, làm tốt các mặt công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, tập trung công tác nắm tình hình liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy các cấp, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trọng tâm là bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm và sự lãnh đạo của Đảng; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; bảo vệ quá trình chuẩn bị nhân sự, giữ vững đoàn kết nội bộ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp rà soát, nắm tình hình, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự trong diện quy hoạch, cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và đại biểu dự Đại hội đảng bộ cấp trên. Qua đó kịp thời phát hiện, đề xuất hình thức xử lý phù hợp đối với cán bộ, đảng viên có quan điểm trái với đường lối, chủ chương của Đảng, vi phạm tiêu chuẩn chính trị, vi phạm pháp luật, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ, không để cơ cấu vào cấp ủy, bố trí chức vụ cao hơn hoặc cử đi Đại hội cấp trên. Tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, phần từ xấu liên quan đến Đại hội. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Phòng  An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết:
         “Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT phục vụ chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm ANTT Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; qua đó, huy động các lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là: Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp trong công tác nắm tình hình, rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự trong diện quy hoạch. Kịp thời tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc tranh chấp khiếu kiện ngay tại cơ sở; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử xấu; Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, các khu vực, địa điểm tổ chức Đại hội đảng các cấp; chủ động có các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự không để xảy ra đột xuất, bất ngờ".
          Bên cạnh việc làm tốt công tác nắm tình hình, Công an tỉnh chỉ đạo cá đội nghiệp vụ và Công an các huyện, thành, thị tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động trên tuyến, địa bàn trọng điểm, triệt phá các ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng”, tội phạm lưu manh chuyên nghiệp, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ ca; các ổ nhóm, tụ điểm tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác quản lý cư trú, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, pháo, không để đối tượng lợi dụng hoạt động chống phá, vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, phá hoại Đại hội. Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tập trung thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, quản lý sử dụng chứng minh nhân dân. Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT,  hiệu cầm đồ, tiến hành tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính tại các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ANTT. Tăng cường kiểm danh, kiểm diện, giáo dục, quản lý chặt chẽ các đối tượng ở cộng đồng dân cư theo quy định pháp luật, chủ động phòng ngừa, không đê phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật. Đồng chí Thượng tá Trần Thanh Bình - Phó trưởng Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ chia sẻ:
        “Xác định Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và đặc biệt quan trọng, vì vậy đảm bảo ANTT đối với Đại hội Đảng các cấp là công tác trọng tâm của lực lượng Công an. Do đó, ngay từ đầu năm Công an huyện Thanh Thủy đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ xuống địa bàn, kịp thời nắm chắc tình hình và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, trọng tâm là các xã trọng điểm phức tạp về ANTT, xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT,  quản lý chặt các đối tượng, xóa các điểm đen và các vụ việc phức tạp cũng như các vụ việc về ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng Công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ đơn thư, khiếu nại, tố cáo đến công tác nhân sự để đảm bảo cho nhân sự tham gia Đảng bộ các cấp là chính xác là những người có tâm có đức tham gia ban chấp hành. Ngoài ra Công an huyện đã chủ dộng làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, vũ khí, vật liệu nổ tại địa phương, quản lý các đối tượng, vụ việc trọng điểm phức tạp tại cơ sở, làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ khu dân cư đến các xã, thị trấn góp phần bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp".
Công an thành phố Việt Trì phát hiện và xử lý đối tượng Bùi Văn Tuyến, sinh năm 1994,
HKTT: khu 12, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vu khí là súng săn
            Bên cạnh công tác tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, vũ trang, bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm; tập trung các tuyến, khu vực, địa bàn nơi diễn ra các hoạt động tổ chức Đại hội và các giờ cao điểm, ngày lễ, ngày nghỉ, ban đêm... kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật như: gây rối TTCC, phát tán tờ rơi, khẩu hiệu phản động, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí, chất nổ, chất cháy, ma túy, đua xe trái phép, vi phạm luật giao thông... đảm bảo ANTT, TTCC trên địa bàn, bảo vệ an toàn Đại hội, nhất là trước, trong thời gian tổ chức Đại hội. Ông Hoàng Minh Đức - Bí thư chi bộ khu 22, xã Hoàng xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ tâm sự:
           “Từ khi có lực lượng Công an huyện về địa phương thì tình hình ANTT trên địa bàn đảm bảo tốt hơn. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị cho Đại hội lực lượng Công an đã đi sâu, đi sát từng khu dân cư để nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng và tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tham mưu cho Đảng ủy về công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội thành công tốt đẹp. Phần lớn người dân trên địa bàn xã theo đạo công giáo toàn tòng, cùng với sự phối hợp của chính quyền địa phương nên người dân nơi đây luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước, bà con nhân dân sống “tốt đời, đẹp đạo”thực hiện mọi quy ước, hương ước của địa phương và phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo ANTT bảo vệ đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp".
            Được lựa chọn là đơn vị tổ chức điểm Đại hội Đảng bộ cấp huyện của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến thời điểm này, Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX đã thành công tốt đẹp. Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ huyện NK 2020-2025 và Bầu đoàn đại biếu đi dự Đại hội cấp trên. Công an huyện Cẩm Khê đã triển khai, xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đại biểu tham dự đại hội, góp phần vào thành công của đại hội. Đ/c Thượng tá Hoàng Minh Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết:
            “Chúng tôi xác định nhiệm vụ bảo vệ ANTT cho đại hội nhiệm kỳ lần này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Công an huyện Cẩm Khê trong năm 2020. Vì vậy, ngay từ đầu năm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX. Trong kế hoạch chúng tôi cũng xác định rõ những mực đích, yêu cầu cần đạt được, những nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đó để huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ cần thiết để đảm bảo cho công tác đảm bảo ANTT. Ngoài ra, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương phối hợp với lực lượng Công an triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh tổ chức nắm tình hình từ xa, tăng cường quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, tăng cường công tác tuần tra khép kín tất cả các địa bàn, tuyến đường trọng điểm, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông góp phần vào thành công của đại hội”.
Lực lượng Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội điểm Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Khê
             Đến nay, mọi vấn đề có liên quan đến ANTT cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra. Lực lượng Công an sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn tuyệt đối đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Minh Quang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin đã đưa

ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 2
Tổng số lượt truy cập: 4755