THÔNG BÁO NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

DANH SÁCH THÔNG BÁO NỘI DUNG KẾ HOẠCH TUẦN TRA, KIỂM SOÁT CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

STT Tên văn bản Ngày ban hành Đơn vị Chi tiết
1 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Phù Ninh tháng 10/2020 01/10/2020 Công an huyện Phù Ninh Xem
2 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội thị liên xã thuộc địa bàn tỉnh Thanh Sơn tháng 10/2020 01/01/2020 CAH huyện Thanh Sơn Xem
3 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Thanh ba tháng 10/2020 28/09/2020 Công an huyện Thanh Ba Xem
4 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Lâm Thao tháng 10/2020 30/09/2020 Công an huyện Lâm Thao Xem
5 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên địa bàn huyện Hạ Hòa tháng 10/2020 01/10/2020 Công an huyện Hạ Hòa Xem
6 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, liên thông, bản thuộc địa bàn huyện Tân Sơn tháng 10/2020 28/09/2020 Công an huyện Tân Sơn Xem
7 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng tháng 10/2020 01/10/2020 Công an huyện Thanh Thủy Xem
8 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên địa bàn huyện Yên Lập tháng 10/2020 01/10/2020 Công an huyện Yên Lập Xem
9 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách tháng 10/2020 30/09/2020 CA Thành phố Việt Trì Xem
10 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên địa bàn huyện Tam Nông tháng 10/2020 30/09/2020 Công an huyện Tam Nông Xem
11 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn thị xã Phú Thọ tháng 10/2020 30/09/2020 CA Thị xã Phú Thọ Xem
12 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng tháng 10/2020 30/09/2020 Công an huyện Đoan Hùng Xem
13 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ tháng 10/2020 30/09/2020 Phòng Cảnh sát giao thông Xem
14 Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên địa bàn Huyện Cẩm Khê tháng 10/2020 30/09/2020 Công an huyện Cẩm Khê Xem
ĐƯỜNG ĐÂY NÓNG
Trực ban 24/24: 069 2646 112
Cảnh sát phản ứng nhanh: 113
Cứu hỏa: 114

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 11
Tổng số lượt truy cập: 4489